Kuntosali asiakkuusehdot

HYPE CENTERIN ASIAKUUSEHDOT

Yleistä 1.1

Sopimusehdot ovat osa HYPE Centerin asiakassopimusta (myöhemmin ”Asiakassopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Asiakas”) ja Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:n (myöhemmin ”HYPE Center”) välillä. Asiakassopimuksen lisäksi erikseen määrittelyihin HYPE Centerin palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla HYPE Centeristä sekä HYPE Centerin Internet-sivuilla http://www.hypecenter.fi.

2. HYPE Center – asiakas

2.1 HYPE Centerin liikuntatilan käyttäminen edellyttää jäsenyyttä (jäsenyysehdot määritelty erikseen), 10 x käyttäjämaksua tai voimassa olevaa irtokuukautta tai aamuasiakkuutta.

2.2. HYPE Centerin Asiakkaaksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,
• jotka eivät ole velkaa HYPE Centerille ja
• joiden terveydentila on hyvä

2.3 Kohdasta 2.2. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Asiakassopimuksen HYPE Centerin kanssa (alaikäisen huollettavansa puolesta). Tällöin Asiakasopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä Asiakassopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

2.4 Asiakkaan käyttömahdollisuudet ovat voimassa Asiakassopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi, määräajan tai kertamäärän. Määräaikainen Asiakas on voimassa 10 kerran käyttäjäsopimuksella (joka on voimassa kuusi kuukautta) tai ostetun kuukausimääräisen ajan. Maksu suoritetaan, ennen kuin käynnit voidaan aloittaa.

2.5 Asiakassopimus on henkilökohtainen, eikä siten Asiakasoikeutta voi siirtää toiselle henkilölle.

2.6 Asiakassopimus antaa Asiakkaalle oikeuden harjoitella HYPE Centerissä siten kuin Asiakassopimuksessa on tarkemmin sovittu sekä hyödyntää HYPE Centerin kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. HYPE Centerin kulloinkin voimassa olevat Asiakasvaihtoehdot, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.hypecenter.fi.

2.7 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, ettei HYPE Center voi aina taata osallistumispaikkaa Asiakkaan valitsemalle liikuntatunnille tai kuntosalille, mikäli osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu. Kuntosalille ajanvarausta ja kävijämäärä rajoituksia käytetään mm. kuntosalia koskevien rajoitusten ja/tai koronatilanteen vuoksi. Sama koskee myös muita HYPE Centerin palveluja ja/tai tarjouksia, joihin pääsyä tai kohderyhmää on rajoitettu.

2.8 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että HYPE Center voi Asiakkaan asiakkuuden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

  1. 3. Asiakasmaksut

    3.1 Asiakasmaksut suoritetaan paikan päällä käteisellä, maksukortilla tai Smartumilla, virikeseteleillä, E-passilla, Eazybreakilla, Edenredillä tai verkkopankissa ennen HYPE Centerin käytettävien tilojen käyttöä.

3.2 Asiakassopimukseen perustuvia Asiakasmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Asiakassopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana

3.3 HYPE Center siirtää laiminlyötyjen Asiakasmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Asiakas on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Asiakasmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Asiakas kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan HYPE Centerille, voi HYPE Center kohdistaa nämä suoritukset johonkin Asiakas toiseen, ei perinnässä olevaan Asiakasmaksuun.

4. Asiakas velvollisuudet

4.1 Asiakas tunnistautuu omalla puhelimenkulkutunnisteella Hype Centerillä aina puhelinsoitolla toimipisteen ovessa olevaan numeroon

4.2 Asiakas on velvollinen:
• tutustumaan ja noudattamaan HYPE Centerin kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät HYPE Centerin Internet-sivuilta http://www.hypecenter.fi sekä HYPE Centeristä.
• ilmoittamaan HYPE Centerille, jos Asiakkaan oikeus Asiakasmaksun alennukseen tai peruste muihin käyttäjäetuihin muuttuu. HYPE Center voi vaatia jäsentä esittämään voimassa olevan todistuksen tai muun selvityksen, jonka perusteella Asiakas on oikeutettu Asiakasmaksun alennukseen tai muihin erityisiin jäsenetuihin. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.
• leimaamaan itsensä soittamalla annettuun numeroon, aina saapuessaan harjoittelemaan HYPE Centeriin
• todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
• huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.
• viipymättä ilmoittamaan HYPE Centerille Käyttäjätiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tapahtuvista muutoksista.

4.3 Asiakas tiedostaa, että HYPE Center suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. HYPE Center linjaa dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World AntiDoping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty HYPE Centerillä.

4.4 Asiakas saa Asiakassopimuksen voimassaoloajaksi käyttöönsä HYPE Centerin ovien avaavan puhelinnumeron. Tätä käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta epäillystä Asiakkaan puhelinnumeron väärinkäytöstä välittömästi HYPE Centerille. Uuden liittymän puhelinnumeron saadessaan tai puhelimen vahingoittuessa HYPE Center lukitsee puhelinnumeron ja luo Asiakkaalle uuden käyttäjätilin järjestelmään.

5. Asiakkaan tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely
5.1 Käyttäjäsopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy sen, että HYPE Center voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinoinnissa lähettämällä vapaamuotoisen irtisanomispyynnön info@hypecenter.fi

5.2 Asiakas hyväksyy sen, että HYPE Center voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja, valokuvia ja maksutietoja) sekä Asiakkaan käyttämiä HYPE Center palveluita. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia Asiakkaasta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Asiakasta HYPE Centerin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii HYPE Center, jonka edustaja on toimitusjohtaja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta HYPE Centerin Internet-sivuilla http://www.hypecenter.fi Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että HYPE Center voi tallentaa Asiakkaan harjoitushistoriaa. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Asiakas on osallistunut HYPE Centerillä, mitä palveluita tai tarjouksia Asiakas on hankkinut tai hyödyntänyt, onko Asiakas varannut etukäteen paikan ryhmäliikuntatunnille tai muuhun harjoitteluun sekä onko Asiakas osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille. Asiakkaalla on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa.

5.3 Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.4 Edellä esitetty Asiakkaan suostumus Asiakasta koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen HYPE Centerin markkinoinnissa on voimassa Asiakassopimuksen voimassaoloajan sekä kuusi (6) kuukautta Asiakassopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on tarjota Asiakkaalle etuja, jotka perustuvat HYPE Center – asiakkuuteen.

5.5 Asiakas ei voi kutsua itselleen Hype Centerin ulkopuolista valmentajaa harjoittamaan liiketoimintaa Hype Centerin tiloissa. Hype Centerillä on omat valmentajat Hype Centerillä eikä Hype Center mahdollista kilpailevaa yritystoimintaa tiloissaan. Mikäli asiakas toimii vastoin sääntöjä, on yrityksellämme oikeus periä 100€ sanktio. Mikäli sanktiota ei makseta, on Hype Centerillä oikeus estää asiakkaan harjoittelu tiloissa.

5.6 Asiakas ei voi myöskään itse harjoittaa liiketoimintaa Hype Centerin tiloissa. Sääntöä noudattamatta on Hype Centerillä on oikeus periä liiketoimintaa harjoittaneelta asiakkaalta 100€ sanktio.

5.7 Asiakas ei voi tuoda omalla henkilökohtaisella kulkutunnisteella muita ihmisiä treenaamaan. Sääntöä noudattamatta jättäminen oikeuttaa Hype Centeriä perimään sääntöä rikkoneelta asiakkaalta 100€ sanktion.

6. Asiakkuuden väliaikainen keskeytys (Pysäytys)

6.1 Asiakassopimuksen solminut Asiakas voi hakea HYPE Centeriltä Asiakkuuden Pysäytys (”Pysäytys”). Pysäytys tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Pysäytyksen aikana Asiakkaan asiakkuus on lukittu, eikä pääse HYPE Centeriin. Pysäytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto paikkakunnalle, jossa ei ole HYPE Centeriä kohtuullisen matkan päässä. Pysäytyksen mahdollistavat perusteet ovat mainittu myös Pysäyttämistä koskevissa erityisehdoissa, jotka ovat löydettävissä HYPE Centerin Internet-sivuilta www.hypecenter.fi

6.2 Pysäytystä on haettava HYPE Centeriltä kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai HYPE Centerin Internet-sivujen välityksellä. Hakemus on toimitettava ennen ns. Pysähtymiskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Asiakas saa kirjallisen vastauksen Pysäytystä koskevaan hakemukseen 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Asiakkaan hakemus hyväksytään, Asiakkaan sitoutumisaikaa pidennetään ns. Pysäyttämiskautta vastaavalla ajalla.

7. Asiakassopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

7.1 HYPE Center on oikeutettu tekemään muutoksia Asiakasmaksuihin / muihin maksuihin ja asiakassopimuksen ehtoihin.

7.2 HYPE Center pidättää oikeuden voimassaolevien Asiakassopimusten vuotuisiin hinnantarkistuksiin kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta.

7.3 HYPE Center pidättää oikeuden tehdä jäsensopimusten ehtoihin yleisiä muutoksia.

7.4 Asiakassopimus on sitova, eikä rahoja palauteta takaisin, vaikka Asiakas ei käyttäisi HYPE Centerin palveluita. Vain jos Asiakas tekee kirjallisen irtisanoutumisen ja irtisanominen perustuu HYPE Centerin tekemiin olennaisiin ja epäedullisiin Asiakassopimuksen muutoksiin ja Asiakassopimus päättyy tästä syystä jo ennen määräaikaiseen Asiakassopimukseen kirjatun sitoutumisajan päättymistä, HYPE Center palauttaa Asiakkaalle mahdollisesti ennakolta maksetut Asiakasmaksut vähentämällä niistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen kulun. Edellä esitetystä poiketen, liikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Asiakkaalle palauttaa.

7.5 HYPE Centerillä on oikeus lukita Asiakkuus tietyksi aikaa tai purkaa Asiakassopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas selvästi rikkoo Asiakassopimuksen ehtoja tai HYPE Centerin muuta ohjeistusta. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

• HYPE Centerin turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.

• HYPE Centerin Asiakkaalle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.

• HYPE Centeriin kuulumattoman henkilön sisään päästäminen

8. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

8.1 Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen HYPE Centeristä löytyy pukuhuonekaappeja.

8.2 Jos Asiakas unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, HYPE Centerillä on oikeus murtaa lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Asiakkaan tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

8.3 HYPE Center ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Asiakkaan HYPE Centerille tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Lapset kuntosalilla

9.1 Asiakas ei voi tuoda lapsiaan kuntosalin tiloihin harjoittelunsa ajaksi turvallisuusseikkojen vuoksi.

10. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu

10.1 HYPE Center ei vastaa Asiakkaan harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Asiakassopimukseen kirjattujen Asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan HYPE Center vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita HYPE Center ei ole voinut kohtuudella ennakoida, saati estää (ns. force majeure). 10.2 Asiakassopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

10.3 Asiakkaan ja HYPE Centerin väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.