Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy, Verkkokauppa

Tietosuojaseloste

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:n Verkkokauppaa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy
Suorannantie 10 C 13
06450 Porvoo
puh. 0400862842

hyvinvoinninpelikentta@gmail.com
Y-tunnus: 2930753-2

Yhteyshenkilö
Janika Martinsalo

Rekisterin nimi
Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:n Verkkokaupan asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Keräämme Verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan Verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme Verkkokaupan asiakkaan henkilötietoja Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:n ja asiakkaan välisen:

Asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen.

Verkkokaupan kampanjoiden ja uutuustuotteiden markkinointiin.

Liiketoimintamme kehittämiseen ja suunnitteluun.

Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:n ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt sopimussuhde. Asiakassuhteen perusteella Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:lle syntyy myös oikeutettu etu lähettää asiakkaalle sähköistä suoramarkkinointia.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Tallennamme Verkkokaupan asiakkaasta seuraavat tiedot:

Nimi, Osoite, Sähköposti, Puhelinnumero, Yritystiedot ja Y-tunnus, Tilaushistoria
Asiakasryhmä, Asiakasnumero, Asiakastilin luontipäivämäärä, Viimeinen asiakastilin kirjautumispäivämäärä

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto

Saamme Verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Voimme kerätä, tallettaa ja päivittää tietoja myös muista Hyvinvoinnin Pelikenttä Oy:n henkilörekistereistä.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia. Verkkokaupan asiakkaan maksutiedot ovat Klarnan rekisterissä. Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.  Säilytämme henkilötietoja sekä sähköisessä muodossa että paperilla.

Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään Verkkokaupan asiakasrekisterin sähköiseen ja paperilla olevaan aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Paperilla oleva aineisto sijaitsee HYPE Centerin toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.


Verkkokaupan asiakkaan oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hyvinvoinninpelikentta@gmail.com

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).


Evästeet

Verkkokauppa hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.